Protectia Muncii - SSM

Protectsim va ofera in domeniul protectiei muncii consultanta de specialitate in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea legata de sanatatea, securitatea si protectia muncii Nr. 319/2006.

Elaborarea documentatiei specifice de protectia muncii - SSM

 • instructiuni si proceduri interne pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca;
 • decizii specifice (comitet de protectia muncii, persoana desemnata cu securitatea si sanatatea in munca, etc.)
 • stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului ;
 • tematica pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca;
 • programul anual de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 • planul anual de masuri si control in vederea eliminaruii factorilor de risc sau a corectarii lor pana la limitele admise prin lege pentru activitatile desfasurate;
 • evidenta zonelor cu risc ridicat si specific ;
 • stabilirea zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca;
 • evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 • lista interna de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie;
 • elaborarea clauzelor privind securitatea si sanatatea in munca pentru contractele de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini.

Asistenta in domeniul protectiei muncii - SSM

 • instruirea si informarea personalului in privinta problemelor de protectia muncii ;
 • controlul periodic la toate locurile de munca in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si informarea prin rapoarte scrise a beneficiarul cu privire la deficientele constatate si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 • colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 • colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
 • actualizarea planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare
 • participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor legale;
 • intocmirea evidentelor accidentelor de munca conform competentelor legale;
 • urmarirea realizarii masurilor stabilite prin programele proprii de masuri si prin controalele efectuate de catre organele de stat abilitate;
 • participarea la controalele efectuate de catre organele de stat abilitate

cere-o-oferta