Legislatie SSM


 • Legea nr. 319/2006 - Legea Securitatii si Sanatatii in munca
 • Norme metodoligice de aplicare a legii nr. 319/2006
 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii - in vigoare din 22 decembrie 2005
 • Legea nr. 40/2011 - Noul Cod al Muncii - modificarea si completarea legii nr. 53/2003
 • Legea nr. 436/2001 - aprobarea OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
 • HG 1425/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006
 • HG 955/2010 - pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
 • HG 1146/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
 • HG 300/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
 • HG 1051/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
 • HG 1091/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
 • HG 1092/2006 - protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
 • HG 1058/2006 - cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explosive
 • HG 1048/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 • HG 493/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
 • HG 1876/2005 - cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
 • HG 1136/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
 • HG 1028/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 • HG 971/2006 - cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

Legislatie SU


 • Legea nr. 307/2006 - Apararea Impotriva Incendiilor
 • Legea nr. 481/2004 - Protectia Civila
 • Ordin nr. 163/2007 - aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
 • Ordin nr. 130/2007 - aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
 • Ordin nr. 440/2004 - aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la echipamente sub presiune
 • Ordin nr. 1184/2006 - aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitii de evacuare in situatii de urgenta
 • Ordin nr.712/2005 - aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta