Consultanta pentru gestionarea deseurilor

In conformitate cu prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor,producatorii si detinatorii de deseuri, adica orice persoana juridica ale carei activitati genereaza deseuri, trebuie sa intreprinda urmatoarele activitati in acest domeniu:

 • sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002, cu completarile ulterioare, si sa o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului.
 • sa incadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate in lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) la lege;
 • sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora;
 • sa valorifice deseurile provenite din activitatea proprie
 • sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla.
 • sa supuna deseurile care nu au fost valorificate unei operatiuni de eliminare in conditii de siguranta
 • de a efectua operatiunile de tratare a deseurilor sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deseurilor
 • sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.

Persoanele desemnate, prevazute la paragraful precedent, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Atentie! Neindeplinirea acestor obligatii se sanctioneaza cu amenzi cuprinse intre 15.000 si 40.000 lei.


Protectsim va ofera in domeniul Gestionarii Deseurilor:

 • Asistenta in identificarea deseurilor generate conform codului deseurilor in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei;
 • Evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu si raportare anuala agentiei judetene pentru protectia mediului;
 • Furnizarea de solutii tehnice pentru colectare, transport, manipulare, sortare, tratare si eliminare pentru orice categorie de deseuri, cu costuri minime pentru beneficiar - producatorul de deseuri - in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

cere-o-oferta