Evaluare Riscuri

In conformitate cu Legea Nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca fiecare agent economic este obligat sa posede o lucrare de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. Documentul va sta la baza intocmirii planului de prevenire si protectie, cat si a instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca.

Orice organizatie are obligatia:

  • sa evalueze riscurile care pot cauza accidente sau imbolnaviri profesionale
  • sa ia masuri de prevenire, eliminare sau limitare a riscurilor de accidentare sau imbolnaviri profesionale
  • sa informeze si sa instruiasca angajatii proprii privitor la riscurile generale din firma si cele specifice fiecarui loc de munca si sa acorde echipamentul individual de protectie adecvat
  • sa cunoasca si sa aplice prevederile legislatiei de securitatea si sanatatea muncii

Protectsim va ofera consultanta de specialitate pentru evaluarea riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale. Aceasta se face pentru fiecare loc de munca in parte (angajati care sunt expusi acelorasi riscuri, avand activitati similare sau apropiate) sau doar pentru locurile de munca cu risc de accidentare ridicat.

Evaluarea riscurilor este structurata astfel incat sa permita:

  • identificarea pericolelor existente si evaluarea riscurile asociate acestor pericole, in vederea stabilirii masurilor destinate protejarii sanatatii si asigurarii securitatii angajatilor, in conformitate cu prescriptiile legale;
  • evaluarea riscurilor in scopul selectarii masurilor optime de prevenire;
  • ierarhizarea masurile adoptate;
  • stabilirea prioritatilor de actiune, si oportunitatea de a lua masuri suplimentare, ca urmare a analizarii concluziilor evaluarii riscurilor;
  • asigurarea ca toti factorii relevanti, legati de procesul de munca, au fost luati in considerare;
  • supravegherea masurilor de prevenire/protectie, considerate necesare si adoptate in baza evaluarii riscurilor, care sa contribuie efectiv la ameliorarea starii de securitate si sanatate in munca.

cere-o-oferta